VBG MechMatic

Med regelbundna luftstötar håller VBG MechMatic kopplingsmekanismen ren vilket minskar behovet av
smörjmedel jämfört med traditionell smörjning. Oljan kan därför sprutas in i form av tunn
oljedimma, vilket är positivt både för driftekonomin och för miljön.

Specifikation Det. nr

VBG MechMatic 24V
VBG MechMatic 12V
Vikt

07-113000
07-115100
2,52 kg
Typgodkännande nr: E5*10R-05142

Tillval

Specifikation                Det. nr

VBG Mekolja

Kabelsats 3.0 12 m
alt.
Kabelsats 3.0 16 m

49-005500

09-182600

09-182500